Wat is De Wabo?

Wabo is de afkorting voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De wet bepaalt wanneer een overheidsinstelling een omgevingsvergunning mag verlenen. De wet, ingevoerd in 2010, had ten doel om vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) te centraliseren. De samenvoeging van deze toestemmingen leidde tot een vermindering van administratieve lasten en een overzichtelijkere procedure die burgers moeten volgen. Binnen het omgevingsrecht vallen vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, milieu, water en natuur. Zo krijgt iemand die zijn woonerf wil uitbreiden te maken met de Wabo, maar ook grootschalige bouwprojecten zullen een vergunning moeten indienen bij de gemeente op grond van de Wabo. Gezien het feit dat in de Wabo met name algemene bepalingen zijn opgenomen, heeft de overheid later aanvullingen vastgelegd ter uitvoering van de Wabo, zoals het besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht.

Brunel en omgevingsrecht: bekijk de mogelijkheden