Wat is ITIL 4 Foundation?

ITIL® 4 is de nieuwste editie van de ITIL-leer die IT’ers laat kennismaken met best practices op het gebied van Service Management. Steeds meer organisaties hebben interesse in het implementeren van deze nieuwste editie, die beter aansluit bij de dynamische en continu veranderende wereld van IT. Bovendien is sinds 1 juni 2020 de optie om ITILV3 te examineren komen te vervallen, waardoor hierin geen certificeringen meer te verkrijgen zijn.

Het belang van ITIL

ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library en is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van beheerprocessen binnen het IT-landschap. Voor organisaties is het belangrijk dat de IT-dienstverlening de bedrijfsprocessen goed ondersteunt, en dat ook blijft doen. IT Service Management houdt zich bezig met het inrichten, managen en optimaliseren van deze IT-dienstverlening. ITIL bestaat uit best practices om de IT-dienstverlening zo effectief mogelijk te managen, zodat er continu toegevoegde waarde aan de organisatie kan worden geleverd.

 

Om in een op ITIL gebaseerde IT-omgeving het werk in goede banen te leiden, is basiskennis van Service Management en ITIL nodig. Aan de hand daarvan kunnen medewerkers constructief gaan meedenken over mogelijke verbeteringen in de (eigen) werkwijze. Het helpt daarbij als alle betrokkenen over dezelfde voorkennis beschikken.

Voordelen van ITIL

De toepassing van ITIL heeft de volgende voordelen:

 

  • Kostenbesparing
  • Kwaliteit verhogen
  • Het managen van risico’s
  • Het verbeteren van klantrelaties
  • Stabiliseert IT-serviceomgeving

Voor wie is de training bedoeld?

Voor iemand die nog niet zo thuis is in IT, Service Management of ITIL, kan het een hele klus zijn om het hele ITIL 4-boek zelfstandig door te nemen en zo de juiste kennis op te pikken voor het behalen van het certificaat. Ook wanneer iemand wel bekend is met Service Management en/of ITIL, kan het handig zijn om hier hulp bij te krijgen. Brunel heeft daarom een tweedaagse training opgezet waarin de basisbeginselen van ITIL 4 op een interactieve en frisse manier worden uitgelegd aan de hand van duidelijk studiemateriaal, groepsopdrachten, praktijkvoorbeelden en een proefexamen. Zo worden de kandidaten optimaal voorbereid op het ITIL 4 examen!

Het programma

Het programma bestaat uit twee volle dagen:

 

Dag 1: De belangrijkste stof wordt in grote lijnen uitgelegd. De uitleg van de trainer wordt hierbij afgewisseld met oefenvragen, de eerdergenoemde praktijkvoorbeelden en opdrachten in spelvorm.

 

Dag 2: Herhaling van de stof, het behandelen van vragen en andere input vanuit de groep en het bespreken van een proefexamen. Vervolgens zal in de middag het examen worden afgenomen, waarna de deelnemers enkele dagen later de uitslag per mail zullen ontvangen.

De inhoud van de training

Tijdens de eerste dag van de training worden de basisprincipes en processen van ITIL uitgelegd. Uiteraard staan wij open voor alle vragen rondom ITIL. Dit zijn enkele voorbeeldvragen die beantwoord kunnen worden tijdens deze dag: wat is de structuur van ITIL, wat kun je precies met ITIL en waar komt ITIL precies vandaan? Daarnaast leren de kandidaten begrippen als Service Value System (SVS), Service Value Chain (SVC) en de ITIL Guiding Principles. Het onderhouden en ondersteunen van IT-diensten is een belangrijke taak en de training geeft hiervoor de nodige basis. Daardoor zijn de deelnemers na het volgen van de training in staat om het ITIL 4 Foundation examen te maken.

Voorbereiding en zelfstudie

Let op: naast deze tweedaagse training is ook nog 20 uur zelfstudie vereist: gedeeltelijk voorafgaand aan dag 1, maar vooral tussen dag 1 en dag 2. Daarom geeft Brunel er de voorkeur aan om dag 1 en dag 2 niet direct achter elkaar te laten plaatsvinden, maar hier enkele dagen tussen te laten voor zelfstudie.

Voertaal

De examentraining en het examen zijn beschikbaar in zowel Engels als Nederlands.

De kracht van een training bij Brunel

De kracht van onze trainingen zit in het feit dat ze worden gegeven door professionals uit het veld. Onze trainers hebben een duale rol: zij zijn zowel IT-Consultants die regelmatig worden ingezet op projecten, als ook trainers en coaches. Omdat zij bij verschillende organisaties over de vloer komen, zien ze first-hand waar knelpunten zitten en waar behoefte aan is. Vervolgens vertalen zij dit door naar de inhoud van de trainingen, waardoor zij zeker weten dat ze actuele en relevante informatie en vaardigheden meegeven aan de deelnemers.

Maatwerk & In-company

De ITIL 4 Examenvoorbereiding kan door Brunel op basis van maatwerk gegeven worden. De training wordt dan afgestemd op de wensen van de organisatie. Het is ook mogelijk om zelf cases aan te dragen, zodat de training volledig toegespitst wordt op de dagelijkse praktijk.

Andere gerelateerde IT-diensten van Brunel

ITIL 4 Interactive

Brunel biedt op het gebied van ITIL ook een interactive aan. Dit is een sessie van 4 uur waarin beknopt uiteen wordt gezet wat de hoofdelementen van ITIL 4 zijn en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen ITIL V3 en ITIL 4. Zo kan een groep ITIL V3-gecertificeerde medewerkers kennismaken met de denkwijze achter ITIL 4, of kan een organisatie bepalen of zij deze nieuwe editie van ITIL wil implementeren.

 

 

Advies op maat

Brunel ondersteunt niet alleen bij het opleiden van medewerkers, maar biedt ook advies op maat aan. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het implementeren van de ITIL(4)-denkwijze binnen een organisatie, maar ook in bredere zin kan Brunel adviseren bij het optimaliseren van de interne IT-organisatie.

Interesse? Meld je direct aan!

Bekijk hier de andere trainingen!