Wat is scrum?

Scrum is een methode om op een snelle en flexibele manier software en nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Kern van de scrum aanpak zijn korte deelprojecten (zogenaamde sprints) die snel ontwikkeld kunnen worden door een multidisciplinair team.

Waar wordt Scrum voor gebruikt?

Scrum is een werkwijze waarin er op een flexibele manier wordt gewerkt. Deze manier van werken wordt vooral gebruikt bij het bouwen van software producten. Voor een bepaald product of project wordt een Scrum team samengesteld om de taak uit te voeren. Als onderdeel van de Scrum methodiek wordt de gehele opdracht onderverdeeld in korte sprints met een tijdsbestek van 2 tot 4 weken. In elke sprint worden bepaalde onderdelen van het algehele project opgepakt. Op deze manier wordt een project op een productievere manier aangepakt en worden problemen snel getackeld. Het uitgangspunt van de korte sprints is namelijk dat er binnen een beperkte tijd iets wordt opgeleverd en dat mogelijke knelpunten aan het eind van de sprint worden herkend en opgelost. Hierom is Scrum uitermate geschikt voor moeilijke, lange en complexe projecten.

Hoe wordt Scrum uitgevoerd?

Om Scrum goed uit te kunnen voeren is er bij elk Scrum project een Scrum team betrokken. Dit team bestaat uit een Scrum master, de Product Owner en de developers voor het uitvoerende werk. De Scrum master overziet het volledige Scrum project en zorgt ervoor dat alle taken naar behoren worden uitgevoerd. De Product Owner is in principe de opdrachtgever die verstand heeft van het product waar aan wordt gewerkt en de persoon die met de deliverables komt. De developers voeren de sprints uit en doen het technische werk van het project. De specifieke taken die zij uitvoeren komen voort uit de product backlog, welke is opgesteld door de Product Owner. Voor elke sprint worden er bepaalde taken uit deze backlog in de sprint backlog gezet, wat betekent dat deze in de sprint worden opgepakt. Taken die vervolgens niet worden afgerond in de sprint, komen terug in de product backlog zodat deze in een volgende sprint weer meegenomen kunnen worden.

Hoe werkt de Scrum werkwijze?

Elke sprint duurt maximaal een maand en begint met een Sprint Planning. In de Sprint Planning wordt de komende sprint besproken met de bijbehorende taken. Aan het eind van een sprint volgt een Sprint Review, waarin er wordt teruggekeken naar de afgelopen sprint en feedback wordt meegenomen. Het aantal sprints dat nodig is verschilt per project en hangt sterk af van de grootte en de beschikbare middelen. Er bestaan ook Scrum teams die voor onbepaalde tijd bestaan, zonder dat het project een einddatum heeft. Dit komt echter niet vaak voor. Bovenop de sprint meetings zijn er ook Daily Scrum sessies waarin er een kort overleg plaatsvindt binnen het team.

Meer te weten komen over Scrum

Wil jij meer te weten komen over de rol van een Scrum master en wil jij je omringen met mensen uit dit vakgebied? Sluit je dan nu aan bij de Agile community van Brunel.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article