Wat is een multidisciplinair team?

Een multidisciplinair team is een groep mensen die allen gespecialiseerd zijn in een ander vakgebied en samenwerken aan een opdracht waarbij kennis in verschillende vakgebieden vereist is om de opdracht succesvol te voltooien. 

Wat voor multidisciplinaire teams zijn er?

Een voorbeeld van een disciplinair team kan zijn een verpleegkundige, dokter en psychiater die samen verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van een of meerdere patiënten. Deze verschillende disciplines hoeven niet bij hetzelfde bedrijf werkzaam te zijn, maar kunnen ook extern met elkaar samenwerken. In dat geval is het van belang dat er een goede afstemming en informatievoorziening is tussen de verschillende zorgverleners. Een ander voorbeeld is een advocaat, notaris, en fiscalist die samenwerken om een overname succesvol af te ronden. 

Wat is het voordeel van een multidisciplinair team?

Het voordeel van een multidisciplinair team is dat uit verschillende lagen van een bedrijf specialisten zijn betrokken waardoor het team een completer advies kan geven of met betere oplossingen kan komen. De uitdaging hierin is dat deze vorm van samenwerken de huidige structuur binnen een organisatie of team overstijgt. Hiernaast dienen de vakspecialisten binnen een multidisciplinair team een andere rol aan te nemen dan zij mogelijk doorgaans gewend zijn. Omdat er specialisten zijn uit andere vakgebieden moeten zij onderling hun boodschap goed en duidelijk naar elkaar over zien te brengen. Van hen wordt verwacht ook bepaalde leiderschapseigenschappen te tonen om de traditionele patronen te doorbreken en draagvlak te creëren binnen de organisatie. Ook is het essentieel om strategisch te kunnen denken binnen een multidisciplinair team en het grotere plaatje te overzien.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article