Wat is B2B?

B2B betekent ‘business-to-business’; bedrijven aan bedrijven. Er is sprake van B2B als een bedrijf zakendoet met een ander bedrijf, in plaats van met een consument (B2C; business-to-customer). 

Een B2B transactie kan zowel uit goederen, diensten als informatie bestaan. Een voorbeeld hiervan is de Makro, je kunt daar alleen inkopen doen als je staat ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel). Andere soortgelijke voorbeelden zijn de Sligro of Bouwmaat. 

Wat is het verschil tussen B2B en B2C?

Er zijn veel overeenkomsten tussen B2B en B2C, maar misschien nog wel meer verschillen. Een van de belangrijkste verschillen is het contact met de klant. In tegenstelling tot B2C, richt een bedrijf dat actief is in B2B handel zich niet direct op de eindgebruiker van het product of de dienst. Vaak is het bedrijf waar aan wordt geleverd een tussenschakel voordat het de consument bereikt. Hierdoor heb je in B2B transacties te maken met verschillende belanghebbenden. Het voordeel van B2B tegenover B2C is dat B2B-transcaties een hogere prijs per verkoop hebben dan B2C merchandise, wat niet verrassend is aangezien bedrijven vaak meer te besteden hebben dan de doorsnee consument. 

Wat is belangrijk in B2B?

Het belangrijkste van B2B is het onderhouden van de onderlinge relaties met de andere partijen. De doelgroep in B2B is in veel gevallen en beslissingsmaker van bedrijfsinvesteringen en niet de eindgebruiker van het product of dienst. Omdat het bedrijf waar aan wordt geleverd niet de eindgebruiker is, zijn er andere factoren die meespelen in het aankoopproces. De keuze voor een aankoop is vaak rationeel van aard in tegenstelling tot een consumentenkoop waar veel emotie bij gemoeid is. Wanneer het over grote orders gaat is het van belang om goed de tijd te nemen en deze relaties meer aandacht te geven dan B2C-relaties. Het is de taak van een marketeer om dit zo goed mogelijk in stand te houden door de klant goed te kennen. Een voorbeeld hoe men dit kan doen is door middel van zoekmachine optimalisatie: hoe hoger je op Google staat, hoe serieuzer je wordt genomen. Ook social media is een goed platform om dit te versterken.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article