Wat is een Helpdesk?

Een helpdesk is een locatie of persoon waar (veelal telefonisch) vragen kunnen worden gesteld. Ook kunnen er storingen worden gemeld of advies worden verkregen over een bepaald product of service.

Hoe wordt een helpdesk georganiseerd?

Meestal bestaat een helpdesk uit een speciaal opgericht team binnen een bedrijf. Dit team staat klaar om werknemers of klanten te woord te bedienen. Een helpdesk maakt veelal gebruik van ondersteunende software waarmee efficiënt kan worden gewerkt.

Wat is het verschil tussen een helpdesk en een service desk?

Beide manieren worden in verband gebracht met ondersteuning, service en een plek voor hulpvragen. Er bestaat echter een verschil. Daar waar een helpdesk inkomende vragen doorverwijst naar een andere afdeling, pakt een servicedesk de meeste vragen zelf op. Daarmee biedt de servicedesk ook gelijk een stuk service aan.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article