Wat is Business Intelligence?

Business intelligence is een proces waarbij gegevens met software worden omgezet in bruikbare inzichten. Deze gegevens komen voort uit de eigen bedrijfsvoering, waarna dit wordt omgezet in informatie met als doel om betere beslissingen te kunnen nemen. 

Wie heeft er baat bij Business Intelligence?

Business intelligence wordt voornamelijk ingezet om managers en leidinggevenden te helpen in het maken van betere bedrijfsbeslissingen. Hiernaast maken ook data analisten veelal gebruik van business intelligence. Zij gebruiken de verzamelde data om belangrijke vraagstukken binnen een bedrijf te kunnen beantwoorden. Het voordeel van business intelligence is dat grotere vragen opgedeeld kunnen worden in kleinere facetten, waardoor deze concreet beantwoord kunnen worden. 

Waar wordt Business Intelligence voornamelijk toegepast?

Enkele voorbeelden waarbij business intelligence wordt toegepast is bij het analyseren van het klantgedrag, het meten van financiële prestaties of bij het efficiënter inrichten van de supply chain. Over het algemeen wordt business intelligence toegepast in het maken van plannen en de besluitvorming. Hierbij is er geen sprake van een eenmalig proces, maar is het een constant proces dat zich afspeelt binnen een organisatie. 

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article