Wat zijn BIM protocollen?

BIM staat voor Building Information Modeling oftewel Bouwwerkinformatiemodel. BIM is in het leven geroepen om verschillende partijen en teams die samenwerken aan de totale levenscyclus van een gebouw (eerste ontwerp tot sloop van het gebouw), beter te voorzien van alle benodigde informatie. In het ‘BIM-protocol’ staan de contractuele afspraken rond de BIM en de sterke relatie met verwijzingen naar de “Informatieleveringsspecificatie” (ILS) (Employer’s Information Requirements).

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article