Wat is WFT?

Wft staat voor Wet op het financieel toezicht. Deze wet bestaat uit een groot aantal regels die te maken hebben met het toezicht op financiële instellingen in Nederland. Het toezicht op deze Europese wetgeving wordt uitgevoerd door de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De wet stelt dat een persoon, onderneming, bank, verzekeraar of alle anderen die actief zijn in de financiële dienstverlening, moet voldoen aan deze Wft vergunning.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article