Know your supplier (KYS) is een onderdeel van compliance. Het zijn richtlijnen om leveranciers te beoordelen op belangrijke risico- en nalevingsparameters.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article