Het woord compliance of compliancy komt voort uit het Engelse woord ‘to comply’, wat ‘gehoorzamen’ of ‘zich er naar schikken’ betekend. Tegenwoordig wordt Compliance gebruikt als vakterm voor de naleving van alle wet- en regelgeving in een organisatie. Vooral financiële bedrijven hebben te maken met compliance regels. Zo is er bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van het voorkomen van fraude, voorwetenschap en witwassen en terrorismefinanciering.

Waarom is compliance belangrijk?

Compliance is een belangrijke term. Jaarlijks wordt deze wet- en regelgeving herzien. Het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving kan gevolgen hebben voor de betreffende organisatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zien streng toe op de naleving van de wet- en regelgeving. Zij kunnen een vergunning intrekken of een geldboete opleggen als een bedrijf hier niet aan voldoet. Organisaties moeten dus goed geïnformeerd zijn over de wetten en regels die gelden in de sector waarin zij werkzaam zijn.