Wat is CDD?

Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als ‘know your customer’ (KYC). Binnen de bancaire wereld is dit ‘ken uw klant’-beginsel erg belangrijk. Financieel dienstverleners moeten weten wie hun cliënten zijn, zodat ze eventuele witwaspraktijken of het financieren van terrorisme kunnen tegengaan.

Waarom is Customer due dillegence belangrijk?

Er zijn meerdere redenen die maken dat CDD erg belangrijk is. Als eerst: er zijn hoge boetes mogelijk voor bedrijven die zich niet goed houden aan de plichten die voortkomen uit o.a. de wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Deze wet heeft als doel witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden. Bedrijven zijn dus wettelijk verplicht een integere bedrijfsvoering te hebben, inclusief onderzoek naar hun klanten.

De tweede reden dat CDD van belang is voor financiele instellingen zoals banken, is dat het vertrouwen van de markt in een instituut kan dalen als bekend wordt dat de CDD niet goed op orde is. Consumenten, bedrijven en andere stakeholders kunnen het vertrouwen in het bedrijf verliezen wanneer zij geen integer beleid voeren. Integer beleid begint bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving.

Wil je ook lezen over het werk van een CDD-analist? Bekijk dan onze pagina: Werken als CDD-analist.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article