Wat is detacheren?

Detacheren houdt in dat je als tijdelijke kracht aan de slag gaat bij een bedrijf, waarbij je in dienst bent bij een detacheringorganisatie.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article