Wat doet een Managed Service Provider?

Resource management is een sleutelelement binnen HRM. Het lastige van resource management is dat het noodzakelijk is om een gedetailleerd en transparant inzicht te hebben in welke middelen beschikbaar zijn en wat de capaciteit hiervan is. Hierbij is pre-planning, planning en allocatie van middelen om efficiëntie te maximaliseren, het uitgangspunt. De Resource Manager waarborgt dat de middelen die een bedrijf in bezit heeft zo goed mogelijk worden ingezet. Bij middelen kan men denken aan financiële middelen en medewerkers, maar ook aan beschikbaar materiaal. Een Resource Manager streeft naar een zo efficiënt en effectief mogelijke werkbaarheid, hierin is het zoeken naar een balans tussen overgebruik en ondergebruik essentieel. Door goed beheer en inzet van de juiste personen en middelen op de juiste plaats binnen de organisatie zal de organisatie optimaal kunnen functioneren. De meeste grote bedrijven hebben een resource managementproces waarbij gegarandeerd wordt dat middelen nooit overbedeeld worden en goed verdeeld worden over verschillende projecten.

Do you like this article?
Thank you for your feedback. We'll use it to improve this article