Aan de slag als Business Developer

Nadat Tarik zijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Wageningen had afgerond, vroeg hij zich af wat een goede vervolgstap voor hem zou zijn. Toen kwam hij in contact met Brunel, en inmiddels maakt hij deel uit van Implementatieteam Basel IV op de afdeling Reporting van ABN AMRO in Amsterdam. Ja, met het Finance Talent Programme van Brunel kom je nog eens ergens! Benieuwd hoe Tarik dit ervaart? Lees het hier.

Wat houdt Basel IV in?

‘Na de financiële crisis zijn de regels voor banken wereldwijd aangescherpt; dit wordt ook wel ‘het Akkoord van Bazel’ genoemd. Banken zijn verplicht om voor iedere uitgegeven lening kapitaal achter te houden. Om de hoeveelheid hiervan te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van rekenmodellen. Hierbij is het verplicht om minimumwaarden voor bepaalde parameters te hanteren. Basel IV, officieel ‘Finalizing Basel III’, gaat echter over het toewerken naar de standardised approach en de noodzaak voor banken om een level playing field in Europa te creëren. Daarnaast is datakwaliteit ook een belangrijkere rol gaan spelen bij het bepalen van het achter te houden kapitaal.’

Wat is jouw rol als Business Developer hierin?

‘Vanwege de cruciale rol van data in Basel IV is er een speciaal team samengesteld dat zich hiermee bezighoudt. Om te voorkomen dat ABN AMRO meer kapitaal dan nodig moet aanhouden, ondersteun ik met het doen van analyses. Zo onderzoek ik welke data de bank op dit moment ter beschikking heeft. Daarnaast bekijk ik of deze data gedetailleerd genoeg is en kijk ik natuurlijk ook naar de kwaliteit. Alles om op de juiste manier Basel IV-calculaties uit te kunnen voeren.’

Waar krijg je de meeste energie van?

‘Ik krijg niet alleen letterlijk een kijkje in de keuken van de bank, ik kom ook nog eens in aanraking met diverse afdelingen. Dit maakt mijn werkweek heel afwisselend en zo leer ik iedere week iets nieuws. Los van mijn dagelijkse werkzaamheden help ik bijvoorbeeld ook bij het maken van presentaties. Hierin deel ik samen met mijn team kennis met andere afdelingen en we laten meteen zien wat het effect kan zijn van datakwaliteit die onvoldoende is. Bewustwording is heel belangrijk als het gaat om dit onderwerp.’

Wat vond je het meest interessant aan het Talent Programme?

‘Naast mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik ook de kans gekregen om via Brunel mijn Lean Green Belt te halen. De tools vanuit deze Lean-training heb ik direct in de praktijk kunnen toepassen: een van de eerste punten waarop ik heb gefocust is de effectiviteit van bepaalde vergaderingen. Ik deelde mijn voorstel met mijn team en iedereen reageerde positief. Het is echt verrassend om te zien hoeveel tijdwinst we kunnen behalen door gestructureerder te werken.’

Hoe zien de komende weken er voor je uit?

‘Kijkend naar de afgelopen maanden kan ik zeggen dat ik erg veel heb geleerd. Gezien mijn werkomgeving verwacht ik ook in de komende maanden veel bij te leren en in contact te komen met nóg meer afdelingen. Daarnaast ben ik erg benieuwd op welke gebieden ik mijn Green Belt-kennis allemaal kan toepassen.’

Lees hier meer!

Ze studeerde Communicatie- & Informatiewetenschappen en groeide al snel door van IT-Trainee naar Dev... Hoe het is om als Software Engineer ervaring op te doen bij verschillende soorten bedrijven binnen d... De wereld ligt aan je voeten maar waarom zou je al kiezen? Met het Software Traineeship van Brunel k... Er is tegenwoordig geen vakblad, -site of forum op het gebied van IT waar je er niet over leest: dig...