Doelen stellen en behalen op het werk in 6 simpele stappen

Doelen stellen op het werk

Doelen zijn dromen waar je naartoe kunt werken. Je kunt doelen stellen in je persoonlijke leven, maar ook op het werk. Maar hoe zet je een concreet doel neer en waar moet je allemaal rekening mee houden? Met deze 6 simpele stappen wordt het een fluitje van een cent!

 - Gelijk naar onze 6 stappen gaan.

Wat zijn doelen?

Een doel is een van te voren vastgelegd streven dat je in een bepaalde tijd wilt behalen. Als je een persoonlijk doel stelt, kun je een persoonlijk succes bereiken. Het behalen van een doel motiveert om door te gaan en nóg grotere doelen te stellen en dromen te realiseren.

Waarom doelen stellen?

Met een persoonlijk doel roep je jezelf op tot actie. Het hebben van een doel geeft je richting en prioriteit, doordat je doelgericht te werk gaat. Dit zorgt voor focus, energie en minder stress. Door doelen te stellen, zet je een verandering teweeg en behaal je positieve veranderingen in jezelf. 

Door doelen te stellen leer je meer over jezelf en de grenzen van je vaardigheden. Je haalt elke keer meer uit jezelf en daagt jezelf uit om je vorige prestaties te verbeteren. Zo kun je doelgericht je werkprestaties verbeteren, waardoor je waarde als professional stijgt.

Doelen kun je ook vormen met een team. Het samenwerken naar het behalen van een gedeeld doel, verbetert de team spirit en daarmee ook het werkplezier!

SMART doelen

Het is handig om je leerdoel SMART te maken. Oftewel:

  • specifiek
  • meetbaar
  • acceptabel
  • realistisch
  • tijdsgebonden.

Een SMART-doel is een concreet doel en dat maakt de kans groter dat het gerealiseerd wordt.

Het doel moet uitdagend zijn, maar wel realistisch blijven. Je doel moet binnen een bepaalde tijd gerealiseerd kunnen worden. Dus stel jezelf de vraag: wat wil je precies bereiken in je carrière of je persoonlijke leven? Wat wil je over een maand bereikt hebben en wat over tien jaar?

Voorbeelden van doelstellingen

Doelen kunnen groots en meeslepend zijn, maar ook klein en persoonlijk. Een persoonlijk doel kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik wil afvallen.’. Om dit voorbeeld SMART te maken zou je kunnen zeggen: ‘Ik wil binnen 1 jaar 10 kilo afvallen.’

Een werkdoel kan bijvoorbeeld zijn om je meer met LinkedIn te gaan doen. SMART kan dat er zo uitzien: ‘Over heel 2020 wil ik 15% meer bezoekers op mijn LinkedIn profiel, ten opzichte van 2019.’

Doelen stellen en behalen in 6 stappen

Altijd al iets willen leren of doen, maar komt het er niet van? Misschien voelt het doel als onhaalbaar of blijf je het maar uitstellen. Met deze zes stappen pak je het doelgericht aan!

Stap 1: Stel een einddoel

Allereerst stel je een einddoel voor jezelf. Een manier om tot een belangrijk doel te komen, is om de tijd te nemen om een aantal doelen, wensen en verlangens op te schrijven. Van welk doel krijg je de meeste energie? Intuïtief voel je waarschijnlijk al aan waar je het meest enthousiast van wordt.

In het geval van carrièredoelen stellen, is het belangrijk om te overleggen met je manager en/of werkgever. Zij weten op deze manier welke kant je op wilt gaan in het bedrijf, en jij weet wat zij jou kunnen bieden om je einddoel te bereiken. Zij kunnen jou tips of ideeën geven, of je weer de goede kant op sturen wanneer je even vast zit.

Stap 2: Maak je einddoel SMART

Nu je einddoel is gezet, kun je het verder concretiseren. Maak duidelijk of je doel voor jezelf haalbaar is, in welke periode je het gehaald wil hebben en of er voldoende draagvlak is om je doel te kunnen behalen. Wanneer heb je je doel bereikt?

Je wilt met je bedrijf of afdeling een bepaalde groei in omzet generen. Hoeveel moet dit bijvoorbeeld minimaal zijn? Op welke datum wil je dit bereikt hebben? En hoe wil je dat bereiken? Is het realistisch en haalbaar?

Voorbeeld: Vanaf december 2023 genereer ik maandelijks €5000,- omzet.

Stap 3: Breek einddoel op in tussendoelen

Bij complexe langetermijndoelen is het handig om je einddoel in meerdere, kleinere doelen op te splitsen. Dit maakt een groot einddoel behapbaar en haalbaar.

Wat wil je per week of maand bereikt of geleerd hebben? In het voorbeeld van de omzet verhogen, is een tussendoel bijvoorbeeld om maandelijks de omzet met €200,- te verhogen of elke maand een nieuwe klant aan te sluiten.

Stap 4: Breek stappen op in taken

Nu je weet wat je bereikt wilt hebben over een maand, kun je kritisch kijken wat je moet doen om dat te bereiken. Welke veranderingen moet je maken? Welke nieuwe skills moet je jezelf aanleren of verbeteren? Wat moet je lezen, leren of gedaan hebben? Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Is je doel bijvoorbeeld om over een half jaar een dik managementboek gelezen te hebben en je tussendoel is om elke maand twee hoofdstukken te lezen, dan kun je jezelf als taak geven om elke week een bepaald aantal pagina’s te lezen. Andere taken zijn bijvoorbeeld het boek bestellen en een leeslamp kopen omdat je van plan bent om voor het slapengaan te lezen. Breng alle stappen in kaart die nodig zijn om jouw doel te behalen.

Stap 5: Plan je taken

Je weet wat je moet doen en wat je ervoor nodig hebt, maar wanneer kun je eraan werken?

Plan je taken in per week en/of maand. Bekijk welke mogelijkheden je hebt en hoeveel tijd je per dag of week hebt om te besteden aan je taak. Als je je taken eenmaal duidelijk op je agenda hebt staan, zul je je gemotiveerd en productief voelen om deze te kunnen afstrepen.

Heb je de laatste taak voltooid, dan is je doel behaald!

Stap 6: Evalueer en optimaliseer

Als je je taken en tussendoelen bijhoudt, zie je je prestaties direct. Niet alleen motiveert dat om door te gaan, maar je kunt ook meteen bijsturen waar nodig.

Evalueer wekelijks, maandelijks en/of bij het behalen van een tussendoel. Ben je nog op schema? En wat ging er goed of juist minder goed? Geef jezelf feedback en neem dit mee voor de volgende periode, stap of doel.

Succes!

Je hebt nu de kennis in handen om doelen te stellen en ze ook daadwerkelijk te behalen. Zowel in je persoonlijke leven als in werksituaties. Een laatste tip: Maak het jezelf niet meteen te moeilijk, beperk jezelf tot één haalbaar doel en stel pas weer een nieuwe als je dit doel bereikt hebt. Veel succes!

Wil je graag meer weten over verschillende soft soft skills die je kan inzetten op de werkvloer?

Lees hier meer soft skills tips & blogs!

Lees hier meer blogs over persoonlijke ontwikkelingen

Hoe jij de rol van Product Owner vormgeeft, bepaalt deels jouw succes. Maar welke grenzen kent Agile... Vooral jonge, snelle bedrijven hebben behoefte een innovatieve mensen. Startups zijn namelijk opgeri... Na een aantal maanden min of meer verplicht te hebben thuisgewerkt met zijn allen, komt voor veel or...