Eindejaars Donaties

Brunel Foundation

Samen plastic recyclen: Precious Plastic Project 

Dit jaar gaat de Brunel Foundation vanuit de eindejaars donaties, samen met haar partner Tech Playgrounds, een plastic recycle station bouwen als onderdeel van de Precious Plastic Community. Deze community bouwt wereldwijd recycle stations waarmee van plastic afval weer een duurzaam item kan worden gemaakt.

In 2013 is de blauwdruk voor dit recycle station bedacht door Dave Hakkens als afstudeeropdracht aan de Dutch Design Academy in Eindhoven. Wereldwijd neemt hij geïnteresseerden mee in dit proces. Van hakselaar tot pers, alles staat gedocumenteerd online. De recycle stations kunnen worden gemaakt met simpel gereedschap en materialen die overal ter wereld verkrijgbaar zijn. Met deze aanpak hoopt de Precious Plastic Community een grote impact te hebben op het gebied van het recyclen van plastic en het creëren van een andere mindset ten aanzien van het verminderen plastic afval.

Door de bouw van een recycle station financieel mogelijk te maken en de vrijwilligers van Tech Playgrounds te ondersteunen met kennis en expertise van Brunel medewerkers, wil de foundation samen met Tech Playgrounds aandacht vragen voor de grote uitdagingen op het gebied van plastic. Daarnaast willen wij mensen inspireren om hier op een andere manier mee om te gaan.

Vrijwilligers en jongeren van de Tech Playgrounds werken samen aan de bouw van het recycle station. Dit biedt hen de kans om sociale en technische skills te ontwikkelen. Ook nodigen wij collega’s van harte uit om mee te bouwen aan het recycle station of op een andere manier een bijdrage te leveren.

Het project sluit aan bij de missie van de Brunel Foundation om bij te dragen aan een betere toekomst voor professionals en aan een betere wereld voor toekomstige professionals. Tevens past de bouw van het recycle station perfect bij de doelstelling van Tech Playgrounds om een omgeving te creëren waarin zoveel mogelijk jongeren, zowel met als zonder neurodiverse kwetsbaarheid, onder begeleiding kunnen experimenteren met techniek en IT en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande middelen, mensen en kennis.

De bouw van het recycle station zal van start gaan bij Tech Playgrounds in Eindhoven in het eerste kwartaal van 2020. De voortgang van het project kun je volgen op www.brunelfoundation.net.

Wil je meer weten over de Precious Plastic Community of Tech Playgrounds? Kijk dan op www.preciousplastic.com of www.techplaygrounds.nl.

Jouw financiële steun in dit project wordt enorm op prijs gesteld!