Projectmanager Infra

PUB388950

About this job

 • Market: Infrastructure
 • Industry: Public & Civil
 • Area of Expertise: Project Management & Services
 • Location: Zaandam

What is required?

 • hours per week: 32
 • Education level: Professional Bachelor
 • Closing date: Thursday, 23 March 2023

About this role: Projectmanager Infra

Voor de gemeente Zaanstad zijn wij op zoek naar een Projectmanager Infra. We vragen van de beoogde projectmanager het verder opzetten van het projectteam hoofdinfra binnen de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk. Jouw opdracht De Kogerveldwijk ligt tussen de A8, Knooppunt Zaandam A7-A8, de Prins Bernhardweg en de Zaan. De wijk is in transformatie en kent verschillende deelgebieden die soms bestaan uit alleen nieuwbouw (Oosterzijdepark), sloop nieuwbouw en transformatie (Boerenjonkerbuurt) en de vernieuwing van het sportpark Hoornseveld.

De verantwoordelijkheid bestaat uit onder andere het aansturen van de ontwerpprocessen en de bestuurlijke besluitvorming over de uitgangspunten en ontwerpen. Met aansluitend het organiseren van de technische voorbereiding, contractering en realisatie. Naast de hoofdinfrastructuur zelf is het komen tot een masterplan kabels en leidingen en een bouwlogistieke planning onderdeel van de opdracht. Ook de coördinatie op de overige technische inzet vanuit het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad voor de bouwrijp en maaiveld opgave in de deelgebieden is onderdeel van het taken pakket.Als projectmanager hoofinfra ben je onderdeel het kernteam Kogerveldwijk waarin naast de procesmanagers van de deelgebieden voor de gebiedsontwikkeling overkoepelend omgevingsmanagement en projectbeheersing wordt georganiseerd. Het opdrachtgeverschap is verdeeld.Voor de afstemming en integrale opgave in de deelgebieden is de opdrachtgever gebiedsontwikkeling verantwoordelijk. Voor de hoofdinfrastructuur zelf is er een opdrachtgever grote infra.

 • Je bent opdrachtnemer van twee gedelegeerd ambtelijk opdrachtgevers vanuit Zaanstad, de programmamanager gebiedsontwikkeling Maak Midden en de programmamanager grote infra.
 • Neemt deel in het kernteam Kogerveldwijk en is daarbinnen verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van de hoofdinfrastructuur, de organisatie van de bouwlogistiek planning en het masterplan en coördinatie kabels en leidingen;
 • Organiseert het advies en toets proces vanuit Zaanstad op de producten behorend bij de hoofdinfrastructuur;
 • Coördineert de inzet vanuit het ingenieursbureau voor de inzet in de bouwrijp en maaiveldopgaven in de deelgebieden.
 • Adviseert en ondersteunt de opdrachtgever vanuit Zaanstad met betrekking tot bestuurlijke besluitvorming;
 • Is verantwoordelijk voor de inhoud van de (bestuurlijke) voortgangsrapportages (Raadsinformatie brief) die voor Zaanstad worden gemaakt en bespreekt deze met de opdrachtgever.
 • In samenspraak met de opdrachtgever opzetten van het Projectplan hoofdinfra voor de plan en contractfase, inclusief een begroting van de uren en kosten van de projectorganisatie Zaanstad;
 • Het bevorderen van de samenwerking binnen en verbinding met de gemeentelijke organisatie en de projectpartners (voorkomen dat de projectorganisatie gezien wordt als buitenstaanders).

Projectsturing en samenwerking:

 • Zorgt voor samenbindend leiderschap en creëert/versterkt het teamgevoel. Stuurt op het aanspreken (positief en kritisch) en successen worden gevierd;
 • Informeert het projectteam en overige betrokken stakeholders over besluiten die door de het gezamenlijke team of in de ambtelijke begeleidingsgroep worden genomen;
 • Is verantwoordelijk voor de inhoud van de (bestuurlijke) voortgangsrapportages die voor Zaanstad worden gemaakt en bespreekt deze met de opdrachtgever;
 • Is als eindverantwoordelijke voor het Zaanse team het aanspreekpunt voor de intern opdrachtgever bij de gemeente Zaanstad en de afdelingshoofden van de Zaanse medewerkers. (lijnmanagement van gemeente Zaanstad);
 • Escaleert naar de leidinggevende van de projectmedewerker als de beschikbaarheid en kwaliteit van de inbreng van projectmedewerkers in het geding is.

Requirements

 • Minimaal HBO+/WO werk en denkniveau en een diploma HTS of TU Civiele techniek;
 • Minimaal 10 jaar ervaring als projectleider in de infrastructuur en openbare ruimte in een gemeentelijke context;
 • Ervaring met minimaal Rijkswaterstaat en Prorail als één van de belangrijkste partners of stakeholders in een project;
 • Aantoonbaar meer dan vijf jaar kennis en ervaring in de rol van projectmanager met grote infrastructuur opgaven in gebiedsontwikkeling van een grote gemeente (groter dan 150.000 inwoners) in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare kennis en ervaring (minimaal 4 jaar) met aansturen als projectmanager van projectteams in de realisatiefase van complexe stedelijke en regionale infrastructuur;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare ervaringen met UAVgC als contractvorm in de voorbereiding en realisatie fase;
 • Ervaring met projecten met meerdere bestuurlijke opdrachtgevers is een pré.

Benefits

Werken in een community met specialisten uit hetzelfde expertisegebied en met dezelfde interesses brengt wat voordelen met zich mee. Dit is wat je jou bieden:

 • Opdrachten met verantwoordelijkheden die passen in jouw carrière pad;
 • Toegang tot interactieve sessies t.b.v. (branche/discipline overstijgende) kennisdeling en creatie van een netwerk. Jij als specialist bepaalt mede de inhoud van deze sessies. Samen weten we meer!
 • Duidelijk modulair loopbaanpad met bijbehorende te ontwikkelen HFM competenties en hardskills. Wij werken met toonaangevende opleidingspartners voor onze post-HBO opleidingen en overige vakgerichte opleidingen;
 • Interessante en passende opdrachtgevers die jou op waarde schatten;
 • Meer dan passende arbeidsvoorwaarden.

Join the Brunel Community

Join the Brunel Community

Als Projectmanager Infra val je
bij ons in de community 'Projectmanagement Bouw/Civiel', de eerste branche
waarin onze oprichter Jan Brand een baan vond voor een ander. Inmiddels is ons
palet verrijkt met veel meer sectoren, en we werken al lang niet meer vanuit
een zolderkamer in Delft. We hebben tegenwoordig locaties over de hele wereld,
en ons netwerk blijft maar groeien. Onze almaar ontwikkelende wereldeconomie
vraagt namelijk om steeds meer gespecialiseerde professionals. Vooral in de
bouwsector. En die vraag, daar kun jij antwoord op geven!

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

We are here to help achieving your ambitions.

Do you also dream of becoming the best in your profession? Or do you aspire that one dream job? Let us support you! Our Be Smart online learning environment offers all you need. Trainings, study materials and best practices, aimed to improve both your hard and soft skills.
 
Part of our program is to let you learn and share experiences with colleagues; a network of fellow specialists who participate in training sessions, events, webinars and socials. The ideal platform to spar about your ideas and get to know each other.
 
Along with our network come many experiences to support your personal, customized career path. Brunel colleagues are assigned in over 500 companies in various branches, that enable you to explore your potential and realize your ambitions.

 

Any questions remaining?

Your consultant, Carel Voges is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB388950

Account manager

Carel Voges
Brunel Netherlands Delft
c.voges@brunel.net
+31 6 23 21 76 91

Other people also looked at