Beheerder

PUB362314

About this job

 • Market: Infrastructure
 • Industry: Public & Civil
 • Area of Expertise: Operations & Maintenance
 • Location: Zaandam

What is required?

 • hours per week: 36
 • Education level: Professional Bachelor
 • Closing date: Wednesday, 27 September 2023

About this role: Beheerder

Het verbinden van uitzonderlijk talent met baanbrekende projecten, dit is onze missie binnen Brunel. Hier staan wij voor en gaan wij elke dag voor. In deze onvoorspelbare wereld bieden wij kennis en betrouwbaarheid en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor wat wij doen. Wij zijn Brunel.

Dit doen wij graag samen. Eén van onze meest recente samenwerkingen met de gemeente Zaanstad is daar een voorbeeld van. De Zaanse bevolking zal in de komende jaren met twintig procent groeien en dat vraagt om een grote investering in de openbare ruimte en woningbouw. Trots zijn wij als Brunel contractpartner te zijn voor het leveren van Procesmanagers, Programmasecretarissen & Ingenieursdiensten in diverse mantelovereenkomsten. Wil jij ook deel uitmaken van deze mooie uitdaging, kijk dan snel verder.

Wij zoeken diverse beheerders met de volgende specialismen:

 • Bomen;
 • Watergangen;
 • Spelen;
 • Begraafplaatsen;
 • Wegen;
 • Verkeer;
 • Civieltechnische Kunstwerken;
 • Riool en Gemalen;
 • Bouwkunde.

 • Het maken en/of aanvullen van projectinitiatieven;
 • Het toetsen van VO’s en DO’s vanuit de ketensamenwerking;
 • Het maken van een jaarplanning o.b.v. een taakstellende exploitatiebegroting;
 • Programmatisch voorbereiden van het werk dat door het team of door externe partijen wordt uitgevoerd;
 • Maken van ramingen van de benodigde inzet en middelen om reguliere werkzaamheden zowel als kleinschalige projecten uit te (laten) voeren;
 • Aanvragen van offertes voor leveranties van materialen en diensten;
 • Bestellen van goederen en maken van afspraken met aannemers over uit te voeren werk;
 • Bewaken van het budget, zorgdragen voor controle op de kwaliteit van leveranties en controleren en accorderen van facturen die daarop betrekking hebben;
 • Afhandelen van meldingen;
 • Ontwikkelen en bijhouden van relevante kostenkengetallen en op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in de markt;
 • Afstemming: het schakelen tussen de verschillende werksoorten en tussen interne en externe partijen vraagt een flexibele houding, aanpassingsvermogen en goed ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Financieel overzicht: je hebt goed overzicht over de financiële gang van zaken van de verschillende werksoorten en bent in staat om daarvan rapportages op te stellen en die met feiten te onderbouwen;
 • Kostprijsbewustzijn: je bent op de hoogte van heersende marktprijzen en in staat om offertes, werk en leveranties van externe partijen te beoordelen en indien nodig leveranciers en aannemers aan te spreken op onvolkomenheden;
 • Initiatief: je schroomt niet om zowel intern als extern initiatief te nemen om zaken te bespreken en aan de orde stellen die het resultaat van het werk beïnvloeden.

Requirements

 • Je bent hoffelijk, flexibel, hebt aanpassingsvermogen en kunt goed omgaan met druk;
 • je hebt de focus op het resultaat en aandacht voor de relatie;
 • Je bent goed in staat om binnen het bestuurlijke spanningsveld te werken;
 • Aanpassingsvermogen: Blijft doelmatig handelen onder veranderende omstandigheden door eigen gedrag hierop af te stemmen;
 • Verantwoordelijkheid nemen: Voelt zich verantwoordelijk voor het afgeleverde werk en is daarop aanspreekbaar;
 • Deskundigheid: Het ontwikkelen van kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of gemeente;
 • Nauwkeurigheid: Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde normen;
 • Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en vertoont verschillend gedrag in diverse situatie om een doel te bereiken;
 • Probleemoplossend vermogen: Signaleert problemen en spoort mogelijk oorzaken op. Lost problemen zelfstandig of in samenwerking met anderen op;
 • Resultaatgerichtheid: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren;
 • Omgevingsbewustzijn: Is extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen die invloed hebben op zichzelf, gemeente(onderdelen) en/of de maatschappij;
 • Plannen en organiseren: Vertaalt doelstellingen in concrete acties en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de doelen binnen de gemaakte tijdsplanning worden behaald.

Benefits

Werken in een community met specialisten uit hetzelfde expertisegebied en met dezelfde interesses brengt wat voordelen met zich mee. Dit is wat je jou bieden:

 • Opdrachten met verantwoordelijkheden die passen in jouw carrière pad;
 • Toegang tot interactieve sessies t.b.v. (branche/discipline overstijgende) kennisdeling en creatie van een netwerk. Jij als specialist bepaalt mede de inhoud van deze sessies. Samen weten we meer!
 • Duidelijk modulair loopbaanpad met bijbehorende te ontwikkelen HFM competenties en hardskills. Wij werken met toonaangevende opleidingspartners voor onze post-HBO opleidingen en overige vakgerichte opleidingen;
 • Interessante en passende opdrachtgevers die jou op waarde schatten;
 • Meer dan passende arbeidsvoorwaarden.

Join the Brunel Community

Join the Brunel Community

Als Beheerder val je bij ons in de community 'Projectmanagement Bouw/Civiel', de eerste branche waarin onze oprichter Jan Brand een baan vond voor een ander. Inmiddels is ons palet verrijkt met veel meer sectoren, en we werken al lang niet meer vanuit een zolderkamer in Delft. We hebben tegenwoordig locaties over de hele wereld, en ons netwerk blijft maar groeien. Onze almaar ontwikkelende wereldeconomie vraagt namelijk om steeds meer gespecialiseerde professionals. Vooral in de bouwsector. En die vraag, daar kun jij antwoord op geven!

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

We are here to help achieving your ambitions.

Do you also dream of becoming the best in your profession? Or do you aspire that one dream job? Let us support you! Our Be Smart online learning environment offers all you need. Trainings, study materials and best practices, aimed to improve both your hard and soft skills.
 
Part of our program is to let you learn and share experiences with colleagues; a network of fellow specialists who participate in training sessions, events, webinars and socials. The ideal platform to spar about your ideas and get to know each other.
 
Along with our network come many experiences to support your personal, customized career path. Brunel colleagues are assigned in over 500 companies in various branches, that enable you to explore your potential and realize your ambitions.

 

Any questions remaining?

Your consultant, Carel Voges is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB362314

Account manager

Carel Voges
Brunel Netherlands Rotterdam
c.voges@brunel.net
+31 6 23 21 76 91

Other people also looked at