Zvyšujeme kvalitu, efektivitu a konkurenceschopnost  

Propojení virtuální a skutečné výroby staví mezinárodní strojírenské společnosti před nové výzvy. Informační a komunikační technologie ve stále vyšší míře pronikají do výroby a vytvářejí základ pro inteligentní hodnototvorné řetězce. Společnosti vyrábějí produkty na míru a při tom současně minimalizují výrobní náklady. Ve výsledku to znamená: zvýšená ekonomická efektivita výroby, lepší konkurenceschopnost českého průmyslu a vyšší variabilita výroby a techniky.

Prorůstání digitální komunikace a automatizovaných strojů rozšiřuje technologickou a organizační komplexnost. Z hlediska bezproblémových postupů v projektových strukturách nebo vývoje nových kompetenčních oblastí vyžaduje toto nutné prolínání vysokou míru flexibility.

Na tomto poli Vám naši softwaroví vývojáři, automatizační technici, IT vývojáři, strojní inženýři, konstruktéři zařízení, výrobní technologové, procesní manažeři a operátoři zajistí růst se ziskem díky svým vysokým odborným znalostem a flexibilnímu nasazení. Díky odbornosti a know-how našich specialistů v oblasti výrobní techniky nastavíte správné výhybky pro perspektivní budoucnost Vaší společnosti ve vysoce dynamickém prostředí.

Naši experti jsou schopni Vás podpořit různými způsoby:

  • Vývoj a konstrukce
  • Výpočty a simulace
  • Prověřování a řízení kvality
  • Řídicí a automatizační technologie
  • Testování a optimalizace výroby
  • Uvedení do provozu a servis
  • Výroba
  • Technická dokumentace

Výběr nástrojů a metod

SolidWorks | Inventor | CREO/ProEngineer | NX | AutoCAD | PDMS | PDS Intergraph | Adams | ANSYS | Abaqus | Fluent | LS-DYNA | EPLAN, E³ | Elcad | Tia Portal | SIMATIC S7 | Allen-Bradley | WinCC | ProTool | FMEA | Six Sigma | 8D-Reports | Kaizen | 5S | PDCA | APQP | PPAP | LEAN | PRINCE 2 | Six Sigma  

Potřebujete podporu v tomto oboru?

Brunel je Vám za všech okolností připraven nabídnout ta nejlepší projektová řešení.

Kontaktujte nás

Čtěte dál:

Kompetentně, rychle a flexibilně. Nabízíme Vám kompletní... Kvalita je v každém ohledu rozhodující konkurenční faktor. Proto...