I díky Brunelu se ve vzduchu můžete cítit bezpečně

V 21. století byste jen těžko hledali více expandující segment dopravy, než je letectví. Předpokládá se, že se velikost globální flotily v následujících desetiletích zdvojnásobí. To staví letecký průmysl, jeho zaměstnance i projekty před nové výzvy. Důvodem je také následování trendů mnoha průmyslových odvětví směrem ke stále kratším inovačním cyklům při současně rostoucích produktových požadavcích na hospodárnost a slučitelnost se životním prostředím.

Od založení společnosti Brunel podporujeme podniky působící v letectví a astronautice při vývoji a navrhování leteckých přístrojů, kosmických lodí a satelitů nebo při optimalizaci produktů a logistiky. Kromě toho plánujeme a kontrolujeme výrobní procesy u subdodavatelů, zajišťujeme dodržování legislativních předpisů a poskytujeme podporu při úspěšném vytváření a realizaci strategických transformací v rámci change managementu.

Využijte know-how a dlouholeté zkušenosti našich inženýrů pro leteckou techniku. Tak Vám budou moci naši certifikovaní zkušební technici leteckých přístrojů a komponentů, jako jsou kamerové a senzorové měřicí systémy, pomoci zvýšit Vaši efektivitu a schopnost inovace. Při navrhování, vývoji a ověřování zabudovaných systémů v oblastech kritických z hlediska bezpečnosti jsou to inženýři společnosti Brunel pro logistické systémy, kdo pustí Vašim obchodním aktivitám potřebný vítr do plachet.

Naši odborníci Vás mohou podpořit mnoha různými způsoby:

 • Design a výpočty
 • Vývoj technologií a materiálů
 • Vývoj hardware a software
 • Systémové inženýrství 
 • Simulace, testování, ověřování a optimalice (testy jednotek, funkčnosti a systémů)
 • Vývoj měřicích systémů
 • Integrační testy
 • Projektový management pro vývoj procesů a produktů
 • Správa konfigurací a požadavků
 • Výroba a její plánování 
 • Řízení kvality
 • Controlling
 • Supply Chain Management
 • Technická dokumentace
 • Údržba a servisní podpora

Výběr nástrojů a metod

Abaqus | Anays | C/C++ | C# | Java | Perl | Shell Scripts | VHDL | CATIA | DMU | DOORS | DxDesigner | Enovia | ESATAN | Hypermesh | HyperView | ISAMI | ISSY | MATLAB | Simulink | NX | Design Pattern | Patran | Nastran | PRIMES | ProE | PSpice | LTSpice | Python | SAP | SYSTEMA | TAKSY | Visual Studio | Borland Builder | Eclipse | V-Modell | VPM | ZAMIZ

Potřebujete podporu v tomto oboru?

Brunel je Vám za všech okolností připraven nabídnout ta nejlepší projektová řešení.

Kontaktujte nás

Čtěte dál:

Kompetentně, rychle a flexibilně. Nabízíme Vám kompletní... Kvalita je v každém ohledu rozhodující konkurenční faktor. Proto...