Podílíme se na transformaci energetiky nejen v Německu

Německo, v němž Brunel působí více než 20 let, je jedním z nejdůležitějších hráčů na evropském energetickém trhu. Na jedné straně tato země nadále dosahuje špičkových hodnot v konvenční výrobě energie – například pokud jde o instalovaný výkon elektráren nebo těžbu hnědého uhlí. Na druhé straně ale zdejšímu průmyslu přísluší role mezinárodního průkopníka na poli obnovitelných zdrojů energie. V obou oblastech stojí dodavatelé elektřiny, poskytovatelé služeb v energetice a regulátoři před podobnými výzvami: postupná decentralizace, digitalizace a dekarbonizace na pozadí klimatických změn a nedostatek odborníků.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů se tak nezastavitelně stává středem zájmu energetické branže po celém světě. Ta musí v současnosti především vyvinout inovativní technologie pro vyrovnání její volatility, tedy výkyvů ve výrobě způsobovaných klimatickými vlivy. Řešením mohou být flexibilní hybridní systémy s lithium-iontovými a vanadovými redoxními bateriemi, pro jejichž vývoj a integraci jsou základem vysoce specializované odborné znalosti.

 V sektoru větrné energie navíc ještě zdaleka není vyčerpán potenciál u repoweringu a mořských větrných parků. Právě využití větrné elektrárny na moři vyžaduje mnohovrstevnaté technologické a logistické odborné vědomosti. K nim patří například výběr vhodných základních přístavů pro fázi výstavby, doprava komponentů zařízení z přístavu k základům nebo instalace komplexních konvertorových stanic pro připojení na síť.

 Specialisté ze společnosti Brunel, coby stavební inženýři, energetici nebo elektroinženýři, poskytují podporu energetickým společnostem formou know-how a zkušeností jak v oblasti získávání obnovitelné, tak i klasické energie. Vytváří a realizují efektivní koncepce pro energetické technologie a energetické strojírenství a přebírají řízení projektů se zohledněním všech technických, obchodních, právních a ekologických aspektů.

Ať už se jedná o oblasti výroby, přeměny, akumulace, kontroly, nebo distribuce – naši multidisciplinární odborníci Vám asistují prostřednictvím přenechání zaměstnanců nebo v rámci smluv o dílo a pracovních smluv v sektoru obnovitelné a konvenční výroby energie. Tak si na cestě do nové energetické epochy zajistíte jak osvědčené kompetence, tak i větší konkurenceschopnost.

Naši odborníci Vás mohou podpořit různými způsoby:

 • Bezpečnost práce a požární ochrana
 • Projektový management
 • Logistika
 • Stavební dozor, uvedení do provozu, údržba a servis, sledování provozu
 • Zkušební materiál a analýza poškození
 • Řízení bezpečnosti
 • Řízení kvality
 • Supply Chain Management
 • Demontáž / Repowering
 • Technologie řízení měřících, řídících a regulačních procesů
 • Plánování výroby a optimalizace procesů 
 • Vývoj optimalizace energetické koncepce
 • Zkušební materiál a analýza poškození 
 • Elektrické a mechanické vývoje, projektování, výpočty a simulace
 • Vývoj, dimenzování a verifikace složitých komponent
 • Plánování a integrace sítě a provozu
 • Základní a detailový engineering
 • Procesní engineering
 • Technická dokumentace a editace

Výběr nástrojů a metod:

PDMS | Tribon | AutoCAD | Inventor | Creo | E-Plan | NX | Allplan | Archicad | Nupas CADMATIC | Comos | Ariba | Neplan/Digsilent | CATIA | SolidWorks | ANSYS | RSTAB | RFEM | MCAD | SPS | WinCC | Teleperm XP | Simulink /Matlab | Primavera | MS Project | Flex | Bladed

Potřebujete podporu v tomto oboru?

Brunel je Vám za všech okolností připraven nabídnout ta nejlepší projektová řešení.

Kontaktujte nás

Čtěte dál:

Kompetentně, rychle a flexibilně. Nabízíme Vám kompletní... Kvalita je v každém ohledu rozhodující konkurenční faktor. Proto...