Někde chybí na cestě k úspěchu jen malý krůček. Společnost Brunel nabízí podnikům nové návrhy řešení pro nejrůznější projekty, procesy a aplikace, přičemž vždy uvažujeme v souvislostech – abychom z mnoha malých dílků sestavili jeden velký celek. Správné nastavení obchodních procesů a jejich ucelená integrace do příslušného prostředí přináší podniku konkrétní konkurenční výhody. Neboť pouze pokud všechny procesy hladce fungují a zapadají do sebe, je možné se zaměřit na to podstatné – jedinečné know-how a nápady.

Aby bylo možné využít stávajících potenciálů, jsou zapotřebí inovativní myšlenky a kreativní nápady. Brunel nabízí experty speciálně vyškolené přesně k tomuto účelu. Optimalizujte svou IT infrastrukturu a dosáhněte tím lepšího propojení všech odborných oddělení a pracovníků na rozhodujících místech. Naši vysoce kvalifikovaní informatici, vývojáři, komunikační technici a IT poradci jsou schopni Vás podporovat při nejlepší možné volbě systému CRM nebo dálkového asistenčního servisu, při implementaci podnikových systémů nebo plánování nadřazených zdrojů a infrastruktury – ať fyzicky, nebo virtuálně v cloudu. Realizujeme rovněž komplexní počítačové sítě pro organizaci komunikačních a datových proudů, které zaručují nejlepší připravenost podniku v současné éře digitalizace. Dovolte nám vytvořit z Vašich snů budoucí úspěch Vašeho podniku.

Naši odborníci Vás mohou podpořit různými způsoby:

 • Síťová podpora a správa
  Vývoj softwaru / Programování 
  Systémová integrace / Design
  Web development
  Objektové programování
  Požadavky na řízení
  Vývoj webových aplikací
  Zálohování dat, vývoj a technologie
 • Vývoj cloudu
  Vývoj aplikací (Android a iOS)
  Testování, verifikace a optimalizace software
  Bezpečnost v IT
  Systémové migrace
  Helpdesk
  Projektový a kvality management a jejich dokumentace

Výběr nástrojů a metod:

C | C++ | Java | J2EE | HTML | Android | iOS | Windows Phone | CVN | ACE | SVN | Delphi | Eclipse | Junit | MFC | Pascal | PHP | Visual Studio | UML | Visual Basic | XML | Jira | Jenkins | GIT | Hudson | Glasfish | Maven | Ant | Spring | Agile (Scrum) | Rational Unified Process (RUP) | Wasserfallmodell | V-Modell | DB2 | Oracle | SQL | Linux | Mac OS | MS Windows | Unix

Potřebujete podporu v tomto oboru?

Brunel je Vám za všech okolností připraven nabídnout ta nejlepší projektová řešení.