Požadavky na automobilový průmysl a konstrukci vozidel neustále rostou. Konkurenční tlak podmíněný novými hráči z oborů technologie a konektivity stejně jako enormní strukturální proměna v důsledku průběžných inovací v technice vozidel, ať se jedná o technologie pohonů, autonomní koncepty řízení, nebo dynamicky řízené bezpečnostní systémy, vnášejí do obou odvětví velice náročné výzvy.

Rozhodující pro konkurenceschopnost v tomto prostředí jsou proto pokrokové techniky projektování jako spatial augmented reality nebo digital prototyping, jakož i spolehlivě řízené integrační procesy pro komponenty s různými životními cykly – a to včetně oblastí informačního managementu a change control.

 

Společnosti musí být v prvé řadě schopny reagovat flexibilně na to, že se prohlubuje rozdíl mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní silou. V tomto ohledu je klíčový rychlý přístup k vysoce specializovaným odborným a vedoucím pracovním silám. A přesně zde leží těžiště spektra služeb společnosti Brunel: Pro naše zákazníky vyvíjíme individuálně koncipovaná engineeringová řešení. V Brunel Car Synergies, našem vývojovém středisku s akreditovanou zkušební laboratoří, například propojujeme své pracovně-smluvní kompetence v oblasti techniky vozidel – od testování a validace přes vývoj hardwaru a softwaru až po koncepci, výpočty a vytváření testovacího prostředí.

Využijte ke svému prospěchu vysokého stupně specializace a dlouholetých zkušeností našich expertů v oblastech mechanické a elektrické konstrukce, vývoje a integrace systémů a v oblasti vývoje a implementace softwarových řešení. Naši elektroinženýři, informatici a vývojoví inženýři jsou připraveni optimalizovat Vaše procesy.

Naši odborníci Vás mohou podpořit různými způsoby:

 • Vývoj webových aplikací
 • Mechanický a elektrický vývoj a výstavba
 • Vývojová elektronika (E / E) a ovládací jednotky
 • Business IT, aplikace a vývoj webových aplikací
 • Vývoj a testování hardware a software
 • Vývoj embedded sytémů
 • Simulace a výpočty
  Zkoušení a testování komponent (mechanické / elektrické)
  Řízení dodavatelského řetězce (projektové řízení, náklady inženýrství, řízení jakosti, technický nákup, výroba, logistika)
  Vývoj a konstrukce testovacích zařízení
  Automatizace
  Technická dokumentace a správa dat

Výběr nástrojů a metod

Autocad/Inventor | ProE/CREO | Solid Edge | SolidWorks | Abaqus | Ansys | Marc | Mentad Visual Basic | Eagle | Altium Designer | Eplan/Ruplan | CATIA V5/V6 | ENOVA VPM | LCA | Pro Link | Smart Team | Teamcenter | 3DCS | C TOL | VSA | Nastran | Patran | LMS TecWare | SPS S5/S7 | Bussysteme (CAN, LIN, MOST, FlexRay) | Promechanika | C/C++ C# | Java | LabVIEW | MATLAB/Simulink | CANoe | CANalyzer | CANgraph | INCA | DIAdem | PAM-CRASH | NX | DOORS | WinCC | Python | KUKA, ABB | Allen Bradley

Potřebujete podporu v tomto oboru?

Brunel je Vám za všech okolností připraven nabídnout ta nejlepší projektová řešení.